PDA

View Full Version : Fugawi  1. Fugawi supports Navionics Platinum+
  2. Fugawi ends PDA version
  3. Fugawi version 4.5.28
  4. Fugawi 4.5.34
  5. Fugawi and iPhone meet
  6. Fugawi and MAC get together
  7. Fugawi update November 2009
  8. Fugawi update Feb 2010